ΘΕΜΑ: ΒΑΡΗΚΟΙΑ – ΚΩΦΩΣΗ

 

06-12-2008

 

 

 ΟΡΙΣΜΟΣ: Είναι η ποικίλου βαθμού απώλεια της ακουστικής οξύτητας.

Κώφωση είναι η κατάσταση στην οποία ο ουδός της ακουστικής ικανότητας έχει ελαττωθεί κατά 80 db στο καλύτερο αυτί.

 

ΤΥΠΟΙ: Ανάλογα με το ανατομικό στοιχείο του αυτιού που έχει προσβληθεί, διαχωρίζεται σε βαρηκοΐα αγωγιμότητας(75%), νευροαισθητηριακή (20%) και μικτή (5%). 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: 4 – 5%, ενώ 1/1000 παιδιά θα εμφανίσει βαριάς μορφής βαρηκοΐα ή και κώφωση. Στα πρόωρα η συχνότητα είναι 1 – 3%.

 

ΑΙΤΙΑ: 

ΒΑΡΗΚΟΪΑ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ:

Υγρό στο μέσο ους

Λοιμώξεις

Ανωμαλίες κυψελίδας, έξω ακουστικού πόρου, τυμπανικής μεμβράνης, ακουστικών οσταρίων

Διάτρηση τυμπανικής μεμβράνης (τραυματισμός)

Συγγενές χολοστεάτωμα ή άλλοι όγκοι στο μέσο ους (ραβδομυοσάρκωμα)

Τυμπανοσκλήρυνση, ωτοσκλήρυνση, οστεοπέτρωση

Ατελής οστεογένεση

ΝΕΥΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑ:

Γενετικά αίτια (σ.Waardenburg, σ.Usher, σ.Pendred, σ.Alport, σ.μακρού QT, σ.Von Recklinghausen, σ.Pierre –Robin, σ.Treacher – Collins, σ.Klippel – Feil, τρισωμία 13-15, τρισωμία 18, τρισωμία 21,)

Λοιμώξεις (CMV, τοξόπλασμα, σύφιλη, βακτηριακή μηνιγγίτιδα, ν. Lyme, Parvo B19, ανεμευλογιά, σπανιότερα συγγενής ερυθρά, παρωτίτιδα, ιλαρά, στρεπτόκοκκος Β)

Περιγεννητική υποξία

Βάρος γέννησης < 1500gr. προωρότητα

Τοξίνες, αμινογλυκοσίδες, διουρητικά αγκύλης, σισπλατίνη

Τραύμα

Έντονος θόρυβος

Σπανιότερα: οπισθοκοχλιακή βαρηκοΐα (βλάβη ακουστικού νεύρου, εγκεφαλικού στελέχους ή των κέντρων)

 

 

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ: Εξαρτώνται από την εντόπιση, το βαθμό της βλάβης και το χρόνο που αυτή διαγιγνώσκεται.

Καθυστέρηση λόγου – ομιλίας

Διαταραχή κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης

Διαταραχή συμπεριφοράς

Μαθησιακές δυσκολίες

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ για Βαρηκοία: Εξαιτίας των σοβαρών επιπλοκών η έγκαιρη διάγνωση της βαρηκοΐας βελτιώνει δραματικά τον κίνδυνο εμφάνισης μόνιμων συμβαμάτων.

Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται μέχρι την ηλικία των 6 μηνών :

Παρατηρήσεις των γονιών

Οικογενειακό  ιστορικό απώλειας ακοής

Προγεννητικό ιστορικό (λοιμώξεις, φάρμακα της μητέρας)

Περιγεννητικό ιστορικό (προωρότητα ΒΓ 5 ημερών, νοσηλεία σε ΜΕΝΝ)

Εξωτερικά γνωρίσματα – στίγματα (απλασίες ή δυσπλασίες προσώπου χεριών, κ.τ.λ.)

 

 

 

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ περιλαμβάνει:

 

ABR (Προκλητά δυναμικά)

OAE (Ωτοακουστικές εκπομπές)

ΒΟΑ (Behavioral Observation Audiometry) – αντανακλαστική αντίδραση σε ομάδα ήχων – ομιλίας – μουσικής, για βρέφη < 5 μηνών

ΤΥΜΠΑΝΟΜΕΤΡΙΑ

ART (Acoustic Reflex Test) – για βλάβες 7ης και 8ης εγκεφ. συζυγίας

VRA (Visual Reinforcement Audiometry) – αξιολόγηση του γυρίσματος της κεφαλής ως αντίδραση σε κινούμενο παιχνίδι, για παιδιά 6 μηνών – 2,5 ετών

ΗΧΟΜΕΤΡΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ, για παιδιά 2,5 – 5 ετών

ΑΚΟΥΟΜΕΤΡΙΑ, με χρήση ακουστικών και τονομέτρου (διαπασών), για παιδιά > 5 ετών

SRT test – τεστ αναγνώρισης 2σύλλαβων λέξεων, στη χαμηλότερη δυνατή ένταση, για παιδιά > 5 ετών

PTA test – τεστ αναγνώρισης τονικών σημάτων (500, 1000, 2000 Hz), για παιδιά > 5 ετών

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΚΟΥΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ: (ωτοακουστικές εκπομπές, προκλητά δυναμικά)

 

12 μηνών: δεν μιμείται φωνήεντα ή συλλαβές

18 μηνών: δεν χρησιμοποιεί λέξεις

24 μηνών: χρησιμοποιεί < 10 λέξεις

30 μηνών: χρησιμοποιεί < 100 λέξεις, δεν κάνει συνδυασμό 2 λέξεων

36 μηνών: χρησιμοποιεί < 200 λέξεις, όχι μικρές (τηλεγραφικές) προτάσεις

     Αναφέρεται ότι σε παιδιά που δεν έχουν περάσει από έλεγχο ακοής τους πρώτους 6 μήνες ζωής συνίσταται περιοδικός ακουολογικός έλεγχος κάθε 6 μήνες μέχρι την ηλικία των  3 ετών.

 

Ανάλογα με το βαθμό βαρηκοΐας

ΑΠΩΛΕΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

16 – 30 db

Ήπια βαρηκοΐα

Ακουστικό βοήθημα

Ακουστική εκπαίδευση

Εκπαίδευση λόγου

Χειρουργείο

30 – 50 db

Μέτρια βαρηκοΐα

Ακουστικό βοήθημα

Ακουστική εκπαίδευση

Εκπαίδευση λόγου

Χειρουργείο

Σκέψη για εγγραφή σε ειδικό σχολείο

50 – 70 db

Σοβαρή βαρηκοΐα

Ακουστικό βοήθημα

Ακουστική εκπαίδευση

Εκπαίδευση λόγου

Χειρουργείο

Εγγραφή σε ειδικό σχολείο

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

NELSON TEXTBOOK OF PEDIATRICS

NELSON ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Κ. ΜΑΛΑΚΑ

 

 

Για το Κέντρο Παιδιατρικής Μέριμνας

 


 

 

Νίκος Καλαμπούκας

Μάριος Ανδρέου

 

 

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR