Αξιολόγηση της χρήσης του διαδικτύου από νέους γονείς, ως μέσου άντλησης ιατρικών πληροφοριών

 

03-11-2010 

 

 

Χρήστος Τζορμπατζάκης, Λήδα Ιατρίδου
Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών, «Π&Α Κυριακού».


Εισαγωγή: Το διαδίκτυο αποτελεί σημαντικό εργαλείο ενημέρωσης του κοινού σε θέματα υγείας.
Ιδιαίτερα διαδεδομένες είναι ιστοσελίδες σχετικές με την μητρότητα, την λοχεία και την φροντίδα των
βρεφών.
Σκοπός: Η καταγραφή των απαντήσεων νέων γονέων σε θέματα που σχετίζονται με τη φροντίδα του
βρέφους, καθώς και η προσέγγιση της ταυτότητας αυτών που χρησιμοποιούν συστηματικά το
διαδίκτυο προκειμένου να ενημερωθούν.
Υλικό: 100 έλληνες γονείς από όλη τη χώρα (μ.ο. 30 ετών), οι οποίοι επισκέφτηκαν δημοφιλή
ελληνική ιστοσελίδα, την περίοδο από 15/12/2009 έως 15/1/2010.
Μέθοδος: Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα αναρτήθηκε ερωτηματολόγιο, στο οποίο προϋπόθεση
συμμετοχής ήταν η πρόσβαση των γονέων στο διαδίκτυο τουλάχιστον τρεις φορές εβδομαδιαίως. Τα
ερωτήματα αφορούσαν δημογραφικά στοιχεία, θέματα φροντίδας-διατροφής του βρέφους,
εγκυμοσύνης και εμβολίων. Εξετάστηκε επιπλέον η σχέση των νέων γονέων με τον παιδίατρό τους.
Αποτελέσματα:, Το 98% των ατόμων ήταν γυναίκες (49% ν. Αττικής) που απέκτησαν το πρώτο τους
παιδί κατά μέσο όρο σε ηλικία 29 ετών. Το 77% τήρησε το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών, ενώ
μόλις το 52,6% εισήγαγε στερεά τροφή με βάση τη διεθνή πρακτική. Ο μέσος όρος θηλασμού
κυμάνθηκε στους 3 μήνες (median value), με κυριότερο αίτιο διακοπής την άγνοια για την τεχνική
(56,4%). Ικανοποιημένο από τον παιδίατρό τους δηλώνει μόνο το 66% με κυριότερο λόγο ότι δεν
μπορούν να τον βρουν όποτε επιθυμούν (44%), ενώ το 69% τηρεί τις οδηγίες του.
Συμπεράσματα: Οι παιδίατροι πρέπει να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στους γονείς, επιλύοντας
τους προβληματισμούς που τους δημιουργούνται αντλώντας πληροφορίες από το διαδίκτυο,
προλαμβάνοντας τους κινδύνους που υποκρύπτει η κακή χρήση του για την υγεία των παιδιών.


 

Μάριος Ανδρέου

Παιδίατρος

Υπεύθυνος ΚΠΜ
2102913533
6944500700

 

Share this:
Tags:

Μάριος Ανδρέου - Παιδίατρος
Διευθυντής του Κέντρου Παιδιατρικής Μέριμνας

Ο Μάριος Ανδρέου είναι Παιδίατρος από το 1995. Απόφοιτος της Ιατρικής Αθηνών με 6ετή υποτροφία από το Βοστάνιο Ίδρυμα Μυτιλήνης. Έλαβε πρώτος ειδικότητα από την Πανεπιστημιακή Κλινική του νοσοκομείου Αγία Σοφία. Με συνεχή και δυναμική παρουσία τόσο σε επιστημονικά συνέδρια, όσο και σε πλήθος μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αποτελεί έναν από τους πλέον μάχιμους παιδιάτρους στην Ελλάδα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!