Θεραπευτικές προσεγγίσεις και μακροχρόνια παρακολούθηση παιδιών με ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα (ΙΘΠ), εμπειρία 10 ετών

 

01-09-2010 

 

 

Ζωή Δωροθέα Πανά, Αθανάσιος Τραγιαννίδης, Εμμανουήλ Χατζηπαντελής, Θεοδότης Παπαγεωργίου,
Βασιλική Τσοτουλίδου, Ελένη Μπαλάκου, Φανή Αθανασιάδου Πιπεροπούλου
Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας, Β’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Γενικό
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη.


Εισαγωγή: Η ΙΘΠ χαρακτηρίζεται από ελάττωση του αριθμού των αιμοπεταλίων, λόγω της παρουσίας
αντιαιμοπεταλιακών αντισωμάτων. Παρότι η ΙΘΠ είναι μία συχνά αυτοπεριοριζόμενη διαταραχή στα
παιδιά, τα αποτελέσματα μελετών σχετικά με την ανταπόκριση στη θεραπεία και το χρόνο
παρακολούθησης είναι αντικρουόμενα.
Στόχος: Αξιολόγηση των κλινικοεργαστηριακών δεδομένων σε σχέση με την ανταπόκριση στη
θεραπεία σε παιδιά με ΙΘΠ.
Υλικά και Μέθοδοι: Αναδρομική συλλογή δεδομένων από παιδιά με ΙΘΠ που νοσηλεύτηκαν σε Τμήμα
Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας για διάστημα 10 ετών. Καταγραφή της ηλικίας, του φύλου, της
καταγωγής, του ατομικού ιστορικού, της κλινικοεργαστηριακής εικόνας, της εμφάνιση υποτροπής, του
χρόνου παρακολούθησης και της ανταπόκρισης σε καθιερωμένες και νεότερες θεραπείες
(ριτουξιμάμπη).
Αποτελέσματα: Από τα 76 παιδιά με IΘΠ, τα 40 (52.6%) ήταν αγόρια, η μέση ηλικία ήταν 5.3 χρόνια
(SD ±2.1) και ο μέσος αριθμός αιμοπεταλίων 24 x 109/L. Μετάπτωση σε χρονιότητα παρατηρήθηκε σε
13 παιδιά (17.1%). Η εμφάνιση οξείας IΘΠ συσχετίστηκε με την νεότερη ηλικία, την παρουσία
πρόσφατης ιογενούς λοίμωξης και με το χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων. Πλήρη ύφεση επιτεύχθηκε σε
67 ασθενείς (88,3%). Κατά την επανεκτίμηση των παιδιών με ΧΙΠΘ σε διάστημα > 6 μηνών
παρατηρήθηκε υψηλό ποσοστό ύφεσης (20%). Η σπληνεκτομή ήταν θεραπευτική σε ένα παιδί
(1,3%). Συγκρίνοντας τις καθιερωμένες μεθόδους θεραπείας (καμία θεραπεία, μονοθεραπεία και
συνδυασμένη θεραπεία), δεν παρατήθηκε διαφορά στο ποσοστό ανταπόκρισης. Τρία παιδιά με
ανθεκτική χρόνια ΙΘΠ έλαβαν μονοκλωνική θεραπεία με ριτουξιμάμπη. Το ποσοστό ύφεσης ήταν
(66,6%), χωρίς την παρουσία ανεπιθύμητων ενεργειών.
Συζήτηση: Τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία. Προοπτικές μελέτες
απαιτούνται για την καλύτερη αξιολόγηση των νεότερων θεραπευτικών προσεγγίσεων.


 

Μάριος Ανδρέου

Παιδίατρος

Υπεύθυνος ΚΠΜ
2102913533
6944500700

 

Share this:
Tags:

Μάριος Ανδρέου - Παιδίατρος
Διευθυντής του Κέντρου Παιδιατρικής Μέριμνας

Ο Μάριος Ανδρέου είναι Παιδίατρος από το 1995. Απόφοιτος της Ιατρικής Αθηνών με 6ετή υποτροφία από το Βοστάνιο Ίδρυμα Μυτιλήνης. Έλαβε πρώτος ειδικότητα από την Πανεπιστημιακή Κλινική του νοσοκομείου Αγία Σοφία. Με συνεχή και δυναμική παρουσία τόσο σε επιστημονικά συνέδρια, όσο και σε πλήθος μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αποτελεί έναν από τους πλέον μάχιμους παιδιάτρους στην Ελλάδα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!