Νοητικές αναπαραστάσεις υγείας μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

 

17-11-2010 

 

 

 

Παναγιώτης Γκούβερης1, Ευάγγελος Μιχαήλ3, Θεοδώρα Συριοπούλου2, Θωμαή Σόρκου4, Ειρήνη
Κωστοπούλου3, Ελένη Φουρλάνη3, Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος3
1. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Καλαμάτας, Καλαμάτας
2. Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, Καλαμάτα
3. Συνεργάτες Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, Καλαμάτα
4. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Λάρισας, Λάρισα


Εισαγωγή: Η διερεύνηση και αποκωδικοποίηση του παιδικού τρόπου επεξεργασίας υγειονομικών
πληροφοριών αποτελεί ένα επικοινωνιακό εργαλείο για τον λειτουργό υγείας.
Σκοπός: Αναζήτηση γνωστικών μοντέλων νοητικής αναπαράστασης υγειονομικών συμπεριφορών.
Υλικό Μέθοδος: Κατεγράφησαν οι απόψεις - στάσεις 16 παιδιών ηλικίας 9-10 ετών σχετικά με την
ευρύτερη έννοια της υγείας. Η καταγραφή έγινε μέσω διαδικασίας ανοικτού ερωτηματολογίου και
ιχνογραφήματος (τεχνική write and drawn) εντός της σχολικής τάξης από ειδικό παιδαγωγό. Κανένα
από τα παιδιά δεν αντιμετώπιζε χρόνιο πρόβλημα υγείας. Οι ειδικότερες ερωτήσεις στις οποίες
εκτέθηκαν αφορούσαν τον ορισμό της έννοιας «υγείας», τις θετικές συμπεριφορές που ακολουθούν
για την διατήρηση της υγείας τους και παραινέσεις που απευθύνουν προς τον γιατρό τους.
Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε μία έμφαση στην ολιστική - κοινωνική και ψυχοκινητική προσέγγιση
της υγείας (πχ: είμαι υγιής όταν μπορώ να παίζω με τους φίλους μου). Η υγεία προβλήθηκε τόσο ως
ατομική όσο και ως κοινωνική αξία/δικαίωμα (.. όλοι πρέπει να είμαστε υγιείς). Υπήρξε έντονος
επηρεασμός από τις πρόσφατες διαφημιστικές εκστρατείες κατά της νέας γρίπης και του καπνίσματος
( είμαι υγιής όταν πλένω τα χέρια μου και δεν καπνίζω). Μονάχα ένα από το σύνολο των παιδιών
έθεσε ως επαγγελματικό του όνειρο την ιατρική ενώ πλέον «απαιτούν» από το ιατρικό προσωπικό να
υιοθετήσει το ίδιο θετικές υγειονομικές συμπεριφορές (κάπνισμα αλκόολ κτλ).
Συμπεράσματα: Η έννοια της υγείας στην παιδική αντίληψη, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αποστειρώνεται
από έννοιες όπως ο πόνος το τραύμα και η οδύνη. Στην ηλικία των δέκα ετών τα παιδιά επιδιώκουν
και επιθυμούν να αποτελέσουν τον άμεσο συνομιλητή του γιατρού και όχι να λαμβάνουν οδηγίες και
αποφάσεις by proxy μέσω των γονέων/ κηδεμόνων τους.

Ο λειτουργός υγείας είναι ανάγκη να ακροάζεται τις επιθυμίες/ αντιλήψεις του ανήλικου ασθενή και
να διαλέγεται έστω και δραματικά (θεατρικά) με αυτόν καθότι κάτι τέτοιο εξασφαλίζει καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα.


 

Μάριος Ανδρέου

Παιδίατρος

Υπεύθυνος ΚΠΜ
2102913533
6944500700

 

Share this:
Tags:

Μάριος Ανδρέου - Παιδίατρος
Διευθυντής του Κέντρου Παιδιατρικής Μέριμνας

Ο Μάριος Ανδρέου είναι Παιδίατρος από το 1995. Απόφοιτος της Ιατρικής Αθηνών με 6ετή υποτροφία από το Βοστάνιο Ίδρυμα Μυτιλήνης. Έλαβε πρώτος ειδικότητα από την Πανεπιστημιακή Κλινική του νοσοκομείου Αγία Σοφία. Με συνεχή και δυναμική παρουσία τόσο σε επιστημονικά συνέδρια, όσο και σε πλήθος μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αποτελεί έναν από τους πλέον μάχιμους παιδιάτρους στην Ελλάδα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!