Προληπτικός εργαστηριακός έλεγχος μαθητών σχολείων της δυτικής αττικής

 

15-11-2010 

 

 

 

Σουλτάνα Γεώργα, Διονυσία Κατσιβέλη, Λάζαρος Μαντενιώτης, Ελισάβετ Ετοίμου, Ευαγγελία
Μαρτινοπούλου , Αθανάσιος Παπαχριστόπουλος.
Παιδιατρικό τμήμα , Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα», Αθήνα.


Σκοπός: Να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα προληπτικού εργαστηριακού ελέγχου σε μαθητές της
περιοχής μας, που σε υψηλό ποσοστό προέρχονται από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα.
Υλικό & Μέθοδος: Στους γονείς 180 παιδιών, ηλικίας 5-14ετών (έλληνες: 42,7%, αθίγγανοι:25%,
αλβανοί 18,3%, λοιποί μετανάστες: 14%) που προσήλθαν στα εξωτερικά ιατρεία για την συμπλήρωση
του ατομικού δελτίου υγείας μαθητή προτάθηκε να γίνει προληπτικός έλεγχος των παιδιών με γενική
αίματος και γενική ούρων. Γενική αίματος ελήφθη από 142 παιδιά (αγόρια:83, κορίτσια:59 συμμετοχή
78%) και δείγμα ούρων προσκομίσθηκε από 155 παιδιά (αγόρια:83, κορίτσια:66, συμμετοχή 82%).
Κατά την συλλογή των εργαστηριακών δειγμάτων όλα τα παιδιά ήταν απύρετα και χωρίς συμπώματα
ή σημεία λοίμωξης.
Αποτελέσματα: Από την γενική αίματος παρατηρήθηκαν : Αναιμία (18,3% όπου το 61% ήταν
κορίτσια και το 38% αθίγγανοι), Μικροκυττάρωση (32%), Λευκοπενία (4,2%), Λευκοκυττάρωση
(5,6%,) Αναστροφή λευκοκυτταρικού τύπου (2,8%), Ηωσινοφιλία (2,1%), Θρομβοπενία (2,1%),
Θρομβοκυττάρωση (2,8%).
Απο την γενική ούρων τα ευρήματα ήταν: Πυουρία (2,1%) Αιμοσφαιρινουρία (5,1% )
Χολερυθρίνη (+) 5,1%, Λευκωματουρία (2,4%) ,Ειδικό βάρος> 1030: (10%), ενώ ευρέθησαν 1 παιδί
με μικροσκοπική αιματουρία και 1 παιδί με γλυκοζουρία (γνωστός ΣΔτύπου1). Όλα τα παιδιά που
εμφάνισαν παθολογικά ευρήματα στον προληπτικό έλεγχο υπεβλήθησαν σε περαιτέρω αιτιολογική
διερεύνηση και όπου χρειάζονταν χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή, ενώ όπου κρίθηκε απαραίτητο
παραπέμθηκαν σε ειδικούς.
Συμπεράσματα: Σημαντικός αριθμός παιδιών (>1 στα 5 ) εμφάνισε παθολογικά ευρήματα στον
προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο. Πρόκειται κυρίως για παιδιά που δεν έχουν τακτική παιδιατρική
παρακολούθηση και που οι γονείς δεν σκόπευαν να τα υποβάλλουν σε εξετάσεις, είτε γιατί δέν
παρουσίαζαν συμπτώματα ,είτε για οικονομικούς λόγους. Τονίζεται η συμβολή των προληπτικών
ελέγχων στην βελτίωση της υγείας του μαθητικού πληθυσμού και η ανάγκη διαρκούς ενημέρωσης
των γονιών.


Μάριος Ανδρέου

Παιδίατρος

Υπεύθυνος ΚΠΜ
2102913533
6944500700

 

Share this:
Tags:

Μάριος Ανδρέου - Παιδίατρος
Διευθυντής του Κέντρου Παιδιατρικής Μέριμνας

Ο Μάριος Ανδρέου είναι Παιδίατρος από το 1995. Απόφοιτος της Ιατρικής Αθηνών με 6ετή υποτροφία από το Βοστάνιο Ίδρυμα Μυτιλήνης. Έλαβε πρώτος ειδικότητα από την Πανεπιστημιακή Κλινική του νοσοκομείου Αγία Σοφία. Με συνεχή και δυναμική παρουσία τόσο σε επιστημονικά συνέδρια, όσο και σε πλήθος μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αποτελεί έναν από τους πλέον μάχιμους παιδιάτρους στην Ελλάδα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!