Πρόσβαση σε ιδιώτες γιατρούς

 

25-01-2011 

 

Νοµοσχέδιο - επανάσταση στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΗΛΊΑς ΓΕΩΡΓΑΚΗς

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2011

Επανάσταση στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας φέρνει το σχέδιο για την πρόσβαση όλων των ασφαλισµένων σε ιδιώτες γιατρούς, µε στόχο την αναβάθµισή της. Παράλληλα, ο κοινός «τιµοκατάλογος» σε ό,τι αφορά τις ιατρικές παροχές θα λύσει το πρόβληµα των ασφαλισµένων «δύο ταχυτήτων»… Ειδικότερα και σύµφωνα µε το σχέδιο, υπό τον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) θα βρίσκονται στοεξής: τα κέντραυγείας, οιαγροτικοί γιατροί, οι κλάδοι υγείας ΙΚΑ µε τιςµονάδες υγείας του, καθώς και τα νοσοκοµεία βραχείας νοσηλείας του ΙΚΑ, οΟΓΑ, ο ΟΑΕΕ (Οργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών) και ο ΟΠΑ∆ (ταµείο δηµοσίων υπαλλήλων).

Παράλληλα, το σχετικό νοµοσχέδιο αφήνει «παραθυράκι»και για την ένταξη επιπλέον νοµικών προσώπων δηµοσίου ήιδιωτικού φορέα που δραστηριοποιούνται στοντοµέα παροχής υγείας.

Ετσι, οι ασφαλισµένοι στον ΕΟΠΥΥ θα έχουν «εισιτήριο διαρκείας» για πρόσβαση στις µονάδες υγείας και τα κέντρα υγείας του Οργανισµού, αλλά και τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων του ΕΣΥγια πρωτοβάθµια φροντίδα. Επίσης, θαµπορούν να επισκέπτονται µε ελεύθερη προσωπική επιλογή ιδιώτες γιατρούς που έχουν πιστοποιηθεί από τον ΕΟΠΥΥ για παροχή υπηρεσιών διάγνωσης. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά στο ΙΚΑ, ενώ και γιατα υπόλοιπα µεγάλα Ταµεία (όπουυπάρχουν και συµβεβληµένοι γιατροί) διευρύνονται πλέον οι επιλογές των ασφαλισµένων.

Ο στόχος τωναρµοδίων είναιδιπλός: εκτός από την ιατρικήκάλυψη χωρίς περιορισµούςεπιχειρείται παράλληλα καιµείωση της λίστας αναµονής στις µονάδεςυγείας του Ταµείου που συχνά είναι τεχνητές, αφού αρκετοί ασφαλισµένοι οδηγούνται αναγκαστικά στα ιδιωτικά ιατρεία των γιατρών.

Οσον αφορά τον τρόπο αµοιβής των γιατρών προβλέπονται τα εξής:

Το σύνολο των γιατρών που πιστοποιούνται από τον ΕΟΠΥΥ καθίσταται δικαιούχο παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας ιατρικής διάγνωσης. - Οι πιστοποιηµένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ δύνανται σε ηµερήσια βάση να παρέχουν υπηρεσίες διάγνωσης µε επίσκεψη στο προσωπικό τουςιατρείο σε 20 το πολύ ασφαλισµένους κάθε µέρα και σε τρεις έως πέντε κατ’ οίκον επισκέψεις.

- Οι πιστοποιηµένοι γιατροί θα λαµβάνουν από τον ΕΟΠΥΥ αποζηµίωση ανά επίσκεψη στο ιατρείο ή την κατ’ οίκον επίσκεψη. Το ύψος της κάλυψης των ασφαλισµένων θα καθορίζεται µε κοινή απόφαση του υπουργείου Εργασίας και του υπουργείου Υγείας. Εάν προκύπτει διαφορά στην τιµή, οι ασφαλισµένοι θα τηνπληρώνουν από την τσέπη τους.

Απαραίτητη, ωστόσο, προϋπόθεση για να καλύπτονται οι εργασίες των ιδιωτών γιατρών από τον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας είναινα υπόκεινται σε έλεγχο. Αυτό σηµαίνει πως πρέπει και αυτοί να δεχθούν να ενταχθούν στο σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Με αυτόν τον τρόπο οι αρµόδιες υπηρεσίες θα ελέγχουν αν η συνταγογράφηση συµπίπτει µε τη φαρµακευτική δαπάνη και κατανάλωση, εντοπίζοντας περιπτώσεις σπατάλης.

7.000

είναι οι γιατροί του ΙΚΑ σε ολόκληρη την Ελλάδα 5,52 
εκατοµµύρια είναι οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ 50-80 
ευρώ κατά µέσο όρο κοστίζει η επίσκεψη σε ιδιώτη παθολόγο


Μάριος Ανδρέου

Παιδίατρος

Υπεύθυνος ΚΠΜ
2102913533
6944500700

 

Share this:
Tags:

Μάριος Ανδρέου - Παιδίατρος
Διευθυντής του Κέντρου Παιδιατρικής Μέριμνας

Ο Μάριος Ανδρέου είναι Παιδίατρος από το 1995. Απόφοιτος της Ιατρικής Αθηνών με 6ετή υποτροφία από το Βοστάνιο Ίδρυμα Μυτιλήνης. Έλαβε πρώτος ειδικότητα από την Πανεπιστημιακή Κλινική του νοσοκομείου Αγία Σοφία. Με συνεχή και δυναμική παρουσία τόσο σε επιστημονικά συνέδρια, όσο και σε πλήθος μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αποτελεί έναν από τους πλέον μάχιμους παιδιάτρους στην Ελλάδα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!