Σκέψεις των εφήβων για καριέρα και οικογένεια

 

23-10-2010 

 

 

Αθηνά Παπαδοπούλου, Αναστασία Ζερβουδάκη, Φώτης Μίχας, Παρασκευή Γεωργιοπούλου-Μίχα
Εφηβικό Ιατρείο, Γενικό Νοσοκομείο «ΚΑΤ»


Εισαγωγή: Σκοπός της μελέτης είναι η ανάδειξη των εφηβικών στόχων για το μέλλον και η ανίχνευση
συσχετίσεών τους με κοινωνικά και προσωπικά χαρακτηριστικά.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν 487 έφηβοι (66.3% κορίτσια, μέση ηλικία 17 ετών) οι οποίοι
προσήλθαν στο Εφηβικό Εξωτερικό Ιατρείο για διάφορους λόγους, συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο
της Αμερικανικής Εφηβικής Εταιρείας και υποβλήθηκαν σε κατ΄ ιδίαν συζήτηση.
Αποτελέσματα: 59,1% επιθυμούν μια καλή καριέρα. 25% δήλωσαν ότι θέλουν να κάνουν οικογένεια,
70% από αυτούς σε συνδυασμό με καριέρα και 15,9% δήλωσαν ότι δεν είχαν σχέδια για το μέλλον
(2/3 εκ των οποίων ήταν ηλικίας >15 ετών). 80% των εφήβων αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους
και 85,5% νιώθουν αισιόδοξα. 40% δεν ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι με το σωματική τους διάπλαση
ενώ 24,8% κάπνιζαν και 39,8% ήταν σεξουαλικά ενεργοί. Με την βοήθεια της πολλαπλής
πραγματοποίησης στην οποία ελέχθησαν κοινωνικά και ψυχοσωματικά χαρακτηριστικά διαπιστώθηκε
ότι η επιθυμία για καριέρα συσχετίστηκε οριακά αρνητικά με την παχυσαρκία OR( 95%CI:0,53(0,27-
1,03) ενώ η επιθυμία για οικογένεια συσχετίστηκε σημαντικά με το άγχος και την έναρξη σεξουαλικών
σχέσεων μετά την ηλικία των 17 ετών OR( 95%CI:3.31(1.23-8.93) και 4,98(1,85-13,27) αντίστοιχα.
Τα παιδιά που σκέφτονται και οικογένεια και καριέρα συσχετίστηκαν επίσης με την καθυστερημένη
έναρξη σχέσεων OR( 95%CI:4,97(2,05-12,01). Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στο φύλο ή στις σχέσεις
γονέων με παιδιών. .
Συμπεράσματα: Φαίνεται ότι η δημιουργία οικογένειας δεν περιλαμβάνεται στις πρωταρχικές σκέψεις
των σημερινών εφήβων ενώ σημαντικό ποσοστό παιδιών δεν έχει συγκεκριμένα όνειρα, στοιχεία που
προβληματίζουν την σύγχρονη κοινωνία μας. Η καθυστέρηση έναρξης σχέσεων φαίνεται να είναι ο
σημαντικότερος αντιρροπιστικός παράγοντας.


Μάριος Ανδρέου

Παιδίατρος

Υπεύθυνος ΚΠΜ
2102913533
6944500700

 

Share this:
Tags:

Μάριος Ανδρέου - Παιδίατρος
Διευθυντής του Κέντρου Παιδιατρικής Μέριμνας

Ο Μάριος Ανδρέου είναι Παιδίατρος από το 1995. Απόφοιτος της Ιατρικής Αθηνών με 6ετή υποτροφία από το Βοστάνιο Ίδρυμα Μυτιλήνης. Έλαβε πρώτος ειδικότητα από την Πανεπιστημιακή Κλινική του νοσοκομείου Αγία Σοφία. Με συνεχή και δυναμική παρουσία τόσο σε επιστημονικά συνέδρια, όσο και σε πλήθος μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αποτελεί έναν από τους πλέον μάχιμους παιδιάτρους στην Ελλάδα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!