Χαρακτηριστικά νέων πνευμονιοκοκκικών εμβολίων

 

30-11-2010 

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ


10δύναμο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (Synflorix)
Περιλαμβάνει τους οροτύπους: 4, 6Β, 9V, 14, 18C, 19F, 23F και 1, 5, 7F
Πρωτεΐνες φορείς: Πρωτεΐνη D, (8 ορότυποι), DT (ορότυπος 19F), TT (ορότυπος 28C)
Προστασία έναντι διεισδυτικών πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων και ΟΜΩ
Χορηγείται ως την ηλικία των 2 ετών

13δύναμο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (Prevenar13)
Περιλαμβάνει τους οροτύπους 4, 6Β, 9V, 14, 18C, 19F, 23F και 1, 3, 5, 7F, 19Α
Πρωτεΐνη Φορέας: CRΜ 197
Προστασία έναντι διεισδυτικών πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων, πνευμονίας και ΟΜΩ
Χορηγείται ως την ηλικία των 5 ετών


 

Μάριος Ανδρέου

Παιδίατρος

Διευθυντής ΚΠΜ

 

Share this:
Tags:

Μάριος Ανδρέου - Παιδίατρος
Διευθυντής του Κέντρου Παιδιατρικής Μέριμνας

Ο Μάριος Ανδρέου είναι Παιδίατρος από το 1995. Απόφοιτος της Ιατρικής Αθηνών με 6ετή υποτροφία από το Βοστάνιο Ίδρυμα Μυτιλήνης. Έλαβε πρώτος ειδικότητα από την Πανεπιστημιακή Κλινική του νοσοκομείου Αγία Σοφία. Με συνεχή και δυναμική παρουσία τόσο σε επιστημονικά συνέδρια, όσο και σε πλήθος μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αποτελεί έναν από τους πλέον μάχιμους παιδιάτρους στην Ελλάδα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!