ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΟΥ – ΗΛΙΚΙΑ 1-3 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 3-17 ΕΤΩΝ

 

19-04-2008 

 

o    

Προληπτικός έλεγχος παιδιού – Ηλικία 1-3 ετών

 

 

 

o    

Γενική αίματος 

 

o    

Γενική ούρων – καλλιέργεια ούρων

 

o    

Σίδηρος ορού – Φερριτίνη αίματος

 

o    

Μantoux

 

o    

Ω.Ρ.Λ. εξέταση και τυμπανόγραμμα

 

o    

Oφθαλμολογική εξέταση (Στραβισμός – Αντίληψη χρωμάτων)

 

o    

Έλεγχος εμβολιαστικής κάλυξης

 

o    

Έλεγχος ψυχοσωματικής ανάπτυξης

 

 


 

 

 

 

o    

Προληπτικός έλεγχος παιδιού 3 -17 ετών

 

 

 

o    

Γενική αίματος 

 

o    

Σίδηρο αίματος

 

o    

Φερριτίνη αίματος

 

o    

Ηλεκτροφόρηση ΗΒ (σε υπόνοια)

 

o    

Γλυκόζη αίματος

 

o    

Ουρία – Κρεατινίνη

 

o    

SGOT – SGPT

 

o    

Ca – P – Mg

 

o    

Χοληστερίνη, HDL, LDL

 

o    

Τριγλυκερίδια

 

o    

Γενική ούρων – καλλιέργεια ούρων

 

o    

Ελεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας

 

o    

Ελέγχος Ανάπτυξης Ηβης (και ορμονικό σε υπόνοια) 

 

o    

Οφθαλμολογική εξέταση (Οπτική οξύτητα -Αντίληψη χρωμάτων)

 

o    

Οδοντιατρική εξέταση

 

o    

Ω.Ρ.Λ. εξέταση, ακουόγραμμα και τυμπανόγραμμα 

 

o    

Έλεγχος Σπονδυλικής Στήλης

 

o    

Έλεγχος Αρτηριακής Πίεσης

 

o    

Μantoux 

 

o    

Δείκτες ηπατίτιδας Β (σε υπόνοια)

 

o    

Έλεγχος εμβολιαστικής κάλυξης

 

o    

Έλεγχος ψυχοσωματικής ανάπτυξης

 

 


 

Μάριος Ανδρέου

 

Παιδίατρος

 

Υπεύθυνος ΚΠΜ

 

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR