Εκτίμηση της θυρεοειδικής λειτουργίας σε παιδιά με σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας – υπόπνοιας κατά τη διάρκεια του ύπνου (ΣΑΑΥ)

 

16-10-2010 

 

 

Αφροδίτη Σακελλαροπούλου1, Μαρία Χατζηστυλιανού1, Μαρία Εμποριάδου1, Βίκτωρ Αϊβάζης2, Ισραήλ
Ρούσσο1, Φανή Αθανασιάδου Πιπεροπούλου1.
1. 2η Παιδιατρική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΓΠΝ ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης
2. 1η Παιδιατρική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΓΠΝ Ιπποκράτειο
Θεσσαλονίκης


Εισαγωγή: Παρόμοια συμπτωματολογία περιγράφεται συχνά στο ΣΑΑΥ και στις διαταραχές του
θυρεοειδούς αδένα, όπως στον υποθυρεοειδισμό και στη θυρεοειδίτιδα Hashimoto. Η διάκριση
ανάμεσα στις δύο αυτές οντότητες γίνεται ακόμη πιο δυσχερής, διότι οι ασθενείς με υποθυρεοειδισμό
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για δευτεροπαθείς διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο.
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση της συχνότητας διαταραχών του θυρεοειδούς αδένα σε
παιδιά με ΣΑΑΥ.
Υλικό – Μέθοδος: Μελετήθηκαν με ολονύκτια πολυσωματοκαταγραφική μελέτη και εργαστηριακό
έλεγχο της θυρεοειδικής λειτουργίας 27 παιδιά (10 κορίτσια: 17 αγόρια), ηλικίας 2.5-14.5 (8.2 ± 3.06)
ετών. Η διάγνωση του ΣΑΑΥ βασίστηκε κυρίως στην εκτίμηση του δείκτη αποφρακτικών απνοιών και
υποπνοιών ανά ώρα ύπνου (AHI).
Αποτελέσματα: 10/27 (37.03%) είχαν ήπιο, 9/27 (33.33%) μέτριο και 8/27 (29.62%) σοβαρού
βαθμού ΣΑΑΥ. Σε 11.11% των ασθενών (3/27) διαγνώστηκε υποθυρεοειδισμός και σε 3/27 (3/27)
θυρεοειδίτιδα Hashimoto. Δύο παιδιά με υποθυρεοειδισμό παρουσίασαν ήπιου βαθμού και ένα
σοβαρού βαθμού ΣΑΑΥ, ενώ από τα 3 παιδιά με θυρεοειδίτιδα Hashimoto, 1 είχε ήπιο, 1 μετρίου
βαθμού και 1 σοβαρού βαθμού ΣΑΑΥ.
Συμπεράσματα: Μολονότι οι περισσότερες μελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία δεν κρίνουν αναγκαίο το
συστηματικό έλεγχο της θυρεοειδικής λειτουργίας στους ασθενείς με διαταραχές της αναπνοής,
ωστόσο φαίνεται ότι στα παιδιά ο έλεγχος αυτός είναι απαραίτητος για τη διαφοροδιάγνωση ανάμεσα
στην πρωτοπαθή άπνοια κατά τη διάρκεια του ύπνου και στις διαταραχές της αναπνοής που
οφείλονται σε υποθυρεοειδισμό. Επομένως, επειδή στα παιδιά σε σχέση με τους ενήλικες, τα κλινικά
οφέλη υπερβαίνουν το οικονομικό κόστος, ο εργαστηριακός έλεγχος της θυρεοειδικής λειτουργίας των
παιδιών με ΣΑΑΥ μπορεί να θεωρηθεί ως απαραίτητος.


 

Μάριος Ανδρέου

Παιδίατρος

Υπεύθυνος ΚΠΜ
2102913533
6944500700

 

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR