Χαρακτηριστικά νέων πνευμονιοκοκκικών εμβολίων

 

30-11-2010 

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ


10δύναμο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (Synflorix)
Περιλαμβάνει τους οροτύπους: 4, 6Β, 9V, 14, 18C, 19F, 23F και 1, 5, 7F
Πρωτεΐνες φορείς: Πρωτεΐνη D, (8 ορότυποι), DT (ορότυπος 19F), TT (ορότυπος 28C)
Προστασία έναντι διεισδυτικών πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων και ΟΜΩ
Χορηγείται ως την ηλικία των 2 ετών

13δύναμο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (Prevenar13)
Περιλαμβάνει τους οροτύπους 4, 6Β, 9V, 14, 18C, 19F, 23F και 1, 3, 5, 7F, 19Α
Πρωτεΐνη Φορέας: CRΜ 197
Προστασία έναντι διεισδυτικών πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων, πνευμονίας και ΟΜΩ
Χορηγείται ως την ηλικία των 5 ετών


 

Μάριος Ανδρέου

Παιδίατρος

Διευθυντής ΚΠΜ

 

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR