Παιδική παχυσαρκία

Σήμερα όλα τα δεδομένα βεβαιώνουν ότι,  η παχυσαρκία θα είναι η πιο διαδεδομένη μη μεταδοτική νόσος του 21ου αιώνα.

Η παχυσαρκία αποτελεί βασικό προδιαθεσικό παράγοντα των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Η παχυσαρκία μαζί με την υπέρταση και την αυξημένη χοληστερίνη, αν δεν θεραπευτούν γρήγορα, πράγματι φθείρουν τον οργανισμό, γι’ αυτό και τα νοσήματα αυτά, λέγονται νοσήματα φθοράς.

Τι Λέμε Παχυσαρκία;

Υπέρβαρο ονομάζουμε το άτομο που έχει πλεόνασμα σωματικού βάρους σε σχέση με το ύψος του.

Παχυσαρκία είναι η υπερβολική αύξηση της λιπώδους μάζας του σώματος.

Στην καθημερινή πράξη και οι δύο αυτοί όροι χρησιμοποιούνται ως στάδια μιας συνεχώς αυξανόμενης σχέσης του βάρους προς το ύψος.

Η παχυσαρκία γίνεται εύκολα αντιληπτή, ακόμη και όταν δεν διαθέτει κάποιος ειδικές γνώσεις ή όργανα μέτρησης, μόνον με την επισκόπηση.

Τρόποι προσδιορισμού
παχυσαρκίας

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που εκφράζουν τον βαθμό παχυσαρκίας. Ο πλέον αποδεκτός είναι ο προσδιορισμός του δείκτη μάζας σώματος (Body Mass Index-BMI) που αποτελεί τον λόγο του βάρους σώματος σε κιλά, δια του ύψους, σε μέτρα, υψωμένου στο τετράγωνο.

Δείκτης Μάζας σώματος :           Βάρος (kgr)   
Body Mass Index (BMI):            Ύψος (m2)

και την σύγκριση με ανάλογα διαγράμματα.
           www.paidiatros.gr   αναζήτηση: BMΙ

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR